top of page

Doktorunuz muayene sonuçlarında 2 tür yol uygulayacaktır.

Your doctor will apply 2 types of methods in the examination results.

Votre médecin appliquera 2 types de méthodes dans les résultats de l'examen.

سيطبق طبيبك نوعين من الطرق في نتائج الفحص.

Il medico applicherà 2 tipi di metodi nei risultati dell'esame.

Ваш врач применит к результатам обследования 2 варианта.

bu yollardan birisi muayene bulgularında nöroloojik hasar tespit etmediği takdirde ilaçlar verecek ve sizin şikayetlerinizin ilaç tedavisine olan cevabı değerlendirecektir.

2.yolda ise nörololojik kayıplar tespit ederse veya ilaç tedavisne cevap alınamadığını tespit ederse sizi ileri bir değerlendirmeye yönlendirecektir.

YOLU TAKİP EDİN...

bottom of page