top of page

Bel sorunlarının cerrahi kararında en önemli değerlendirme şekli uygulama yapılması ile yapılamaması arasındaki kar ve zarardır.

The most important evaluation method in the surgical decision of back problems is the profit and loss between the application and its inability.

La méthode d'évaluation la plus importante dans la décision chirurgicale des problèmes de dos est le profit et la perte entre l'application et son incapacité.

أهم طرق التقييم في القرار الجراحي لمشاكل الظهر هو الربح والخسارة بين التطبيق وعدم قدرته.

Il metodo di valutazione più importante nella decisione chirurgica dei problemi alla schiena è il profitto e la perdita tra l'applicazione e la sua incapacità.

Самый важный метод оценки при хирургическом решении проблем со спиной - это соотношение прибыли и убытков между приложением и его невозможностью.

  • Unulmamalıdır ki Cerrahi karar alırken kazancın ne olduğu kadar alınan riskin büyüklüğüde önemlidir.

  • Beyin Cerrahisinde ana amaç hastanın nörolojik kayıplarından kurtarılması ve/veya ilerlemesinin durdurulması, yaşam fonksiyonlarının devamlılığının sağlanmasıdır. 

  • Ancak tüm cerrahi ve invaziv yaklaşımlarda olduğu gibi riskler mevcuttur. Bu risklerin oranları 1:10000-5:100 arasında değişmektedir. 

  • Bİr cerrahi karar alınırken risklerin dengesi Beyin Cerrahi açısından çok önemlidir. Sorunun cerrahi ile çözümündeki risk oranı hiç bir zaman cerrahi dışı çözümündeki risk oranından yüksek olmamalıdır. 

Unutulmamalıdır..Beyin Cerrahisinde ki cerrahi karar sizin kazanımlarınız olduğu kadar alacağınız risk oranı da değerlendirilerek alınmaktadır.

bottom of page