top of page

FıtıkOmurgalar arasındaki yastıkçıkların yapılarının bozularak omurilik veya bacağa giden sinirlere baskı yapması

ProtrüzyonOmurgalar arasındaki yastıkçıkların bombeleşmesi

BulgingOmurgalar arasındaki yastıkçıklardaki taşma

kanal darlığıOmuriliğin geçtiği kanalın veya bacağa giden sinirlerin geçtiği kanalların daralması

Lateral Reses SendromuBacağa giden sinirlerin geçtiği kanalların çapının 3 mm nin altında olması

Ligamentum flavum hipertrofisiOmurganın bağlarından olan ligamentum fllavumun kalınlaşması

DuraOmuriliği ve Beyni Saran zar

İntraduralOmuriliği veya beyni saran zarın altı

extraduralomuriliği veya beyni saran zarın üstü

hiperintensparlak,açık

hipointensmat, siyah

izointensdiğer yapılarla ayırt edilemeyen

spodilolistezisomurgalar arasındaki kayma

spondilozisomurgaların birbirine yaklaşması

foraminalkanal içi

extraforaminalkanal dışı

extrudeyırtık,dışarı çıkmış

sekestreserberstleşmiş

kistiçi sıvı dolu olan kitleler

syringomyeliomurilik içindeki kistik yapı

Anulus fibrozis yırtığı  Omurgaların arasındaki yastıkçıkları çevreleyen katmanın yırtılması

Paravertebralomurga çevresi

posteriorarka

medialorta

anteriorön

dejenerasyonbozulma

dejeneratif diskomurgaların arasındaki yastıkçıkların yapılarının bozulması

skolyozommurganın yana doğru eğilmesi

kifozomurganın arkaya  veya öne doğru eğilmesi

end plateomurgaların, omurgalar arasındaki yastıkçıklarla olan yüzleri

end plate
dejenerasyonuomurgaların omurgalar arasındaki yüzeylerinin yapılarının bozulması

diskitisomurgalar arasındaki yastıkçıkların iltahabı

epiduralduranın üzeri

fibrozisyapışıklık

epidural fibrozisdura üzeri yapışıklık

hematomsınırları belirgin organize kanama

rekürenstekrarlama

kontrast tutulumkontrast madde verildiğinde lezyonun boyanma göstermesi

pseudomeningoselBeyin omurilik birikintisi

kemik tozukemikleşmeyi artırıcı madde

bottom of page