top of page

OP.DR.GÖKALP KARAARSLAN
NEUOSURGEON BEYİN,OMURİLİK,PERİFERİK SİNİR CERRAHİ

BEL FITIKLARI

 

*Bel ağrılarının tedavisinde PRP yöntemi ile başarılı sonuçlar alınmaktadır.Izdırap verici yaşam kalitesini etkileyen ağrıları olan hastalarımız ve cerrahi tedavi için uygun olmayan hastalarımızda kullanımları mümkündür. Ve denenmesi gereken uygulamalardır.

Bel fıtığı toplumumuzda oldukça sık rastlanan ve oldukça ızdırap verici ve sonuçları ağır olabilen bir rahatsızlıktır. · Bel fıtığı adı verilen durum sırt omurları arasında bulunan ve amacı vucuda binen yükün absorbe edilmesi ve omurgaya esneklik kazandırmayı sağlayan yastıkçıklar yani disklerin zaman içersinde bozulmasına bağlı olarak omuriliğin geçtiği kanal içine veya dışına doğru bombeleşmesi veya yırtılması sonucu oluşan klinik durumdur. · Oluşum nedenleri genellikle çok etkenlidir. Yani travmalar, düzensiz duruş pozisyonları, uygunsuz yapılan hareketler, yaşa bağlı ve bunun gibi bir çok faktör sayılabilmektedir. · Genellikle 30-50 yaşları arasında daha fazla görülmekte fakat 20 yaşlarında ve 50 yaşin üzerinde de görülebilmektedir. · Fıtık oluştuğunda kliniğini ağrıyla belli eder. Bu ağrı kalçalara, uyluklara , bacaklara yayılan ağrılardır.Ağrı başlamadan önce kalçada,uyluklarda uyuşukluklar karıncalanmalar oluşabilmektedir.Fıtığın ön belirtisi denebilecek ilk bulgu idrar yapma şekli ve alışkanlığında değişiklik olabilmektedir.Ağrı genellikle ızdırap verici bir durumdur. · Bel ağrısın olması her zaman bel fıtığı lehine düşünülmemelidir. Çünkü bel ağrılarının ancak %1'inde bel fıtığı tespit edildiği de unutulmamalıdır. · Bel fıtığı sonucu ortaya çikan ağrıların en önemli özelligi kalçalara bacaklara yayılmasıdır.Bu ağrılar kişinin sosyal yaşamını etkileyen, psikolojik olarak sinirli hassas yapı kazanmasına neden olabilir.Ve bu olaylar hastanın kilo almasına ve tablonun daha da ağırlaşmasına neden olabilmektedir. · Bel fıtığı kanal içine doğru uzandığında omuriliği baskı altına almaktadır.Ve bu baskı kendisini ağrı olarak göstermekte bu baskı zaman içersinde sinirde meydana getirdiği hasara bağlı olarak etkilediği sinirin kaslarında ve uyardığı bölgelerde kuvvet azalması ve fonksiyon kaybı meydana getirmektedir. · Bel fıtıkları genelde bel bölgesindeki L4. Ve L5 omurlar arasında veya L5-S1 omurlar arasında meydana gelmektedir.Fakat diğer bölgelerde de fıtıklar oluşabilmekte hatta birden fazla bölgede de fıtıklar oluşabilmektedir.Ve çiktigi bölgede yaptığı hasar boyutunda bulgular vermektedirler. · Bel ağrılarının bir çok nedeni olabilir.Bel bölgesinde sadece disk dediğimiz yastıkçıklar bulunmamaktadır.Kaslar, kemikler, bağlar gibi o bölgeyi kuşatan yapılar vardır ve bel ağrılarının önemli bir kısmı mekanik bel ağrısı denilen ağrılar olduğu unutulmamalıdır.Fakat bel ağrısı ortaya çiktiginda toplumumuzda en önemli endişe bel fıtığı olma korkusu ve bunun görüntüsel yöntemler ve MR gibi pahalı yöntemlerle teyit ettirme isteği ve arzusunda olunmasıdır. Bel ağrılarının %1 kısmı gibi oranının bel fıtığı olduğu düşünüldüğünde bel fıtığı olma oranının düşük olduğu görülebilir. Ayrıca bel fıtığının tayininde muayene çok önemlidir ve fıtığı ayırt etmede en önemli tanı aracıdır. · Bel ağrısı ortaya çiktiginda bacaklara yayılan ağrıların ,uyuşma ve karıncalanmaların olmadığı durumlarda ve kuvvet kaybının olmadığı durumlarda bel fıtığından şüphelenilmemelidir. · Ayrıca bel fıtığı bombeleşen fıtığın omuriliğe yaptığı baskı sonucunda bulgu vermektedir. · Bel fıtıklarının tanısında muayene en önemli tanı aracıdır. Muayene sonucunda edinilen bulguların gerekliliğinde fıtığın büyüklüğünü etkilerini tespit etmek amacıyla Komputerize tomografi, MR, İlaçlı bel filmi gibi görüntüsel yöntemler kullanılmaktadır. · İlaçlı bel filmi belden yapılan omuriliğin olduğu kanal içine ilaç verilme sonucunda baskı altında olan siniri tespit etmek amacıyla yapılan bir girişimsel yöntemdir. MR ın gelmesi bu yöntemin kullanılabilirliğini azaltsada bazen gerekliliği mevcuttur.Bunun gerekli olup olmadığına hekim karar verir. · Yapılan muayenede ve muayene sonuçlarını desteklemek için çekilen veya yapılan yöntemler sonucunda omuriliğe bası yapan bir fıtık tespit edilmişse uygulanacak tedavi kişiye ,elde edilen muayene bulgularına,fıtığın büyüklüğüne,fıtığın kanal içindeki durumuna bağlı olarak değişmektedir. · Ağrı yakınması olan fakat sosyal hayatını etkilemeyen, fıtığın lokalizasyonu ve yeri uygun olan ve kuvvet kaybı gelişmemiş hastalarda ilaç tedavisi ve Fizik tedavi uygulanması söz konusu olabilmektedir. Fakat şunun unutulmamsı gerekmektedir. Zaman içersinde fıtığın ilerlemesine bağlı olarak ani olarak kliniğin birden kötüleşmesi ve ayakta ve bacakta kuvvet ve duyu kayıplarının ortaya çikmasi muhtemeldir ve bu durum acilen operasyonu gerektiren ve tıpta caudo-equina sendromu denilen bir tablonun ortaya çikmasina neden olabilir. · Sosyal hayatı etkilenmiş, duyu,kuvvet ve refleks kaybı olan hastalarda cerrahi kaçınılmaz bir tedavi yöntemidir.Çünkü hiçbir medikal tedavi ve yöntem bu fıtığın geri alınmasına neden olmaz. · Bel ağrısı olan hastaların maalesef ülkemizde başvurduğu yöntemlerden birisi tıbbi bakımdan eğil olmayan kişiler tarafından bel çektirme işlemi yaptırmalarıdır. Bu çabanin altında genelde çare arama duygusu yatmaktadır. Çare arama duygusu yeteri kadar bilgilendirilmemiş bir toplumun ürünüdür. · Maalesef bel çektirme olayları karşisında istenmeyen ve daha karmaşik olaylar ortaya çikabilmektedir. Çare aranırken doktorunuzun bilgi dahilinde ve önerileri doğrultusunda hareket edilmesi önemlidir.Cerrahi işlem gerçekten korkutucu bir durumdur.Ama bundan kaçmak için alternatif tedavi metotlarının kullanılması sonuçları ağır olan ve sonuçta cerrahi işlemi zorlaştıran ve cerrahi işlem sonucunda faydalanma oranını azaltabilecek bir durum olduğuda unutulmamalıdır. · Fizik tedavi programlarının amacı bel ve karın kaslarının güçlendirimesi ve gergin olan sinirlerin esneklik kaabiliyetinin artırılmasıdır. Fakat yerinde ve zamanında yapılması gerekli olduğu unutulmamalıdır. Çünkü amacı kesinlikle oluşan fıtığın geri çekilmesinin sağlanmadığı bilinmelidir.Az derece fıtığı olan hastaların en önemli sorunu rahatsız edici ağrıların çesitli pozisyonlarla ve hareketlerle ortaya çikmasi ve ilerde gerçekten daha büyük fıtığa sahip olma ihtimallerinin sonuçta cerrahi tedaviye aday guruba girmeleridir. · İşte bu gurupta olan hastaların ağrılarının hafifletilmesi ve fıtığın ilerlemesinin durdurulması amacıyla Fizik tedavi programları uygulanabilir.Fizik tedavi programları aynı zamanda ameliyattan önce kuvvet kaybı mevcut olan hastaların ameliyat sonrasında tekrar eski güçlerine gelmesi amacıyla kullanılmaktadır. · Bel fıtığı tespit edildiğinde uygulanan çesitli yöntemler mevcuttur. Bunlar Laser ile diskin yok edilmesi, endoskopik yöntelerle diskin çikarilmasi ve açık ameliyattır.Sayılan ilk iki gurup hastanın gerek işlem sonrasında aktif hayata dönmesi gerekse işlem sonrası ortaya çikabilecek yara enfeksiyonu komplikasyonların azaltılması bakımından avantajlı yöntemler olmasına rağmen önemli bir sorun bu işlemlerden sonra tekrarlayan fıtık olaylarının daha sık olarak görülebilmesi ve bu gurup işlem uygulanabilecek hastaların seçilmiş hastalar olmalarıdır.Yani tüm bel fıtığı hastalarına bu yöntemler uygulananamamaktadır, Hastanın yaşi, klinik, kilo, omurganın mevcut durumu,fıtığın yerleşim bölgelerinin bu fıtık için uygun olabilmesi gereklidir. · Açık cerrahi işlem ise fıtığın direkt olarak görülebilmesini ve tama yakın boşaltılmasını sağladığı için tekrarlama oranlarının az olması ile üstün bir yöntemdir. Keza bel fıtığı hastalarının en büyük korkusu yine aynı ağrıları çekme korkusudur ve bu durum psikolojilerini bozan bir durumdur.Cerrahi işlem sonrasında günümüzde hastalar 1.gün mobilize edilmektedir. · Halk arasında cerrahi işleme yönelik bazı ön yargıların olduğu bir gerçektir. Bunlar kesin çözüm mü? Felç olma riski varmı? Ve ya fıtığım tekrarlarsa.gibi. Gelişen beyin ve sinir cerrahi arkasına aldığı teknolojik gelişmeler sayesinde ameliyatlarında ortaya çikabilecek sorunları en aza indirmeyi başarmıştır. Bel bölgesinde 5 tane fıtık bölgesinin olduğu düşünüldüğünde fıtık ameliyatı yapılmamış diğer disk bölgelerinde fıtığın çikma olasılığı herzaman mevcuttur. Yapılacak olan ameliyatın sadece mevcut fıtık bölgesine yapıldığı ve diğer fıtıkları engellemediği bilinmelidir. Bütün ameliyatlarda sonra komplikasyonlar olma ihtimali olduğu gibi bel fıtığı ameliyatlarından sonra da komplikasyonları çikma olasılığı olabilmektedir.Bunlardan birisi olan felç olma durumu teorik anlamda olabileceği düşünülebilen bir kavram olabilmesine karşin pratik anlamda oldukça nadir oalbilen bir komplikasyondur. Fakat nadir olması olmayacağı anlamına gelmemektedir.Bel fıtığı ameliyatlarından alınan faydanın durumu kişinin kliniği ile uyumlu bir durumdur. Kuvvet kayıpları şiddetli olmayan hastalarda ameliyattan faydalanma oranları oldukça yüksektir.Fakat uzun bir süre kuvvet kaybı olduğu halde ameliyat olmaktan kaçan hastalarda ortaya çikmis tama yakın kuvvet kayıplarının kabul edilmesi gerekli bir şeydir ki düzelmesi zordur. Bu kuvvet kaybı ameliyatın başarısızlığını değil hastanın gerekli zamanda gerekli işlemi yaptırmadığının sonucudur. · Toplumuzda yapılan hatalardan biriside yapılan işlemlerin başarı oranlarının değil başarısızlıklarının ortaya atılması fakat bunlardan bahsederken hastanın yapısı kliniğinin dikkate alınmamasıdır. · Tıbbın amacının insanların yaşam kalitesini artırmak ve yaşamı kurtarmak için bilimi kullanmak olduğu unutulmamalıdır. Doktorlar bu bilgiyi sunan ve kullanan insanlardır. · Cerrahi işlem sonrasında kalçada ve bacaklarda uyuşukluk ve karıncalanma kalabilmektedir.Bu gibi şikayetler genelde ameliyattan 6-12 ay sonra genelde kaybolmaktadır. · Cerrahi işlemden birkaç ay sonra bazen ağrılarda tekrarlama olmaktadır. Bu tekrarlama fıtığın tekrarlamasından daha çok ameliyat sahasının iğleşmesi sırasında oluşan yapışıklıklardan kaynaklanmaktadır.Bu yapışıklıklar Fizik tedavi programları vasıtasıyla açılmaya çalisilmaktadir.Amaç o bölgedeki yapışıklılıkların esneklik yeteneğini artırılmasıdır. Ancak yapılan tüm çabalara rağmen şikayetler azalmıyorsa 2. Bir operasyon gerekebilmektedir.Ancak son zamanlarda ameliyat sırasında kullanılan bazı maddelerin bu yapışıklıkların oluşumunu azalttığı tespit edilmiş olup kullanılmaya başlanmıştır. · Fıtık ameliyatından sonra daha önce ameliyat yapılmış sahada tekrar çok çok nadir olsada fıtık tekrarlayabilir.Bunun nedeni daha önce yeteri kadar boşaltılamamış bir fıtık olabilir. · Unutulmaması gereken bir durum bel fıtığı olgularının ameliyat sonrasında büyük oranda rahatlatıldığıdır. · Belfıtığı ameliyatı olmuş hastalar kendilerini korumak zorundadırlar. Ve Çesitli egzersizlerle karın ve bel kaslarını güçlendirmek, kilo almamak zorundadırlar. · Bel fıtığı ameliyat düzeyinde olmayan fakat ağrı çeken hastalarda kilo mevcutsa boyuna uygun kiloya inmeleri şikayetlerinde %50 ye yakın rahatlama sağlayabileceğide unutulmamalıdır.
 

 

BEL AĞRINIZDA İZLEMENİZ GEREKEN UYGULAMALAR

Her bel ağrısı bel fıtığı değildir.
Not all back pain is a herniated disc.
Tous les maux de dos ne sont pas des hernies discales.
ليست كل آلام الظهر عبارة عن انزلاق غضروفي.
Non tutto il dolore alla schiena è un'ernia del disco.
Не всякая боль в спине - это грыжа межпозвоночного диска.

Belin ağrıması demek bel fıtığı anlamına gelmemektedir. Bel fıtığı bel sorunlarının sadece bir kısmını oluşturmaktadır. 

Bel ağrısına neden olan etmenler kaslar, fasetler(omurgaları birleştiren eklemler), romatizmal rahatsızlıklar,kan hastalıkları, kemik erimesi,vitamin eksiklikleri, omurilik kanal darlıkları, bel fıtıkları, omurilik ve omurga tümörleri vb. 

Doktorunuz muayene sonuçlarında 2 tür yol uygulayacaktır.
Your doctor will apply 2 types of methods in the examination results.
Votre médecin appliquera 2 types de méthodes dans les résultats de l'examen.
سيطبق طبيبك نوعين من الطرق في نتائج الفحص.
Il medico applicherà 2 tipi di metodi nei risultati dell'esame.
Ваш врач применит к результатам обследования 2 варианта.

bu yollardan birisi muayene bulgularında nöroloojik hasar tespit etmediği takdirde ilaçlar verecek ve sizin şikayetlerinizin ilaç tedavisine olan cevabı değerlendirecektir.

2.yolda ise nörololojik kayıplar tespit ederse veya ilaç tedavisine cevap alınamadığını tespit ederse sizi ileri bir değerlendirmeye yönlendirecektir.

İlaç tedavisine cevap vermeyen ağrı ve nörolojik kayıp tespit edildiğinde Fizik Tedavi ve Beyin Cerrahi polikliniklerine başvurabilirsiniz.
When pain and neurological loss that do not respond to medication are detected, you can apply to the Physical Therapy and Brain Surgery outpatient clinics.
Lorsque des douleurs et des pertes neurologiques qui ne répondent pas aux médicaments sont détectées, vous pouvez vous adresser aux cliniques ambulatoires de physiothérapie et de neurochirurgie.
عند اكتشاف الألم والفقدان العصبي الذي لا يستجيب للعلاج الدوائي ، يمكنك التقدم إلى العيادات الخارجية للعلاج الطبيعي وجراحة الأعصاب.
Quando vengono rilevati dolore e perdita neurologica che non rispondono ai farmaci, è possibile rivolgersi agli ambulatori di Terapia Fisica e Chirurgia del Cervello.
При обнаружении боли и неврологической потери, которые не поддаются лечению, вы можете обратиться в поликлиники физиотерапии и нейрохирургии.

Başvurduğunuz poliklinikler bel sorununuzun teşhisi için gerekli incelemeler yapacaktır. Bu incelmelerin en önemlisi MR incelemesidir. Fakat bazı hastaların kapalı alan korkusunun olmasından dolayı Tomografik,Açık MR ve anesteziyle MR incelemeleri ne ihtiyaç duyulabilecektir. 

Şikayetlerinizin ve belirtilerin durumuna göre kan tahlilleri istenebilecektir. Bu kan tahlillerin amacı sisteminizi incelemek ve altta sistemik bir hastalığın var olup olmadığını görmektir. 

Bel sorununuzun tespitinden sonra tedavisel aşamaya geçilecektir. 
After the determination of your back problem, the therapeutic phase will be started.
Après la détermination de votre problème de dos, la phase thérapeutique débutera.
بعد تحديد مشكلة ظهرك ، ستبدأ المرحلة العلاجية.
Dopo la determinazione del tuo problema alla schiena, inizierà la fase terapeutica.
После определения проблемы со спиной начнется терапевтическая фаза.

Tedavisel yaklaşımlar konservatif(cerrahi dışı yöntemler ) veya cerrahi yaklaşımlar olacaktır.Şunu bilmeniz çok önemlidir. Tüm bel ağrılarının %1 i cerrahi yöntemlerle tedavi edilmektedir. 

Konservatif yaklaşımlar Beyin Cerrahinin  ilgisi dahilinde değildir. Ancak cerrahi ve invaziv yöntemlerle tedavi edilmemesi gereken bel sorunlarında en önemli egzersizler yürüme, yüzmedir. Cerrahi yaklaşımları ve nasıl bir cerrahi yaklaşım yapılacağı Beyin Cerrahi alanına girmektedir.

Cerrahi veya invaziv(Vücuda müdahale) gerektirecek sorunlar neler olabilir.
What are the problems that may require surgery or invasive (body intervention).
Quels sont les problèmes qui nécessiteront une intervention chirurgicale ou invasive (intervention corporelle).
ما هي المشاكل التي قد تتطلب عملية جراحية أو جائرة (تدخل الجسم).
Quali sono i problemi che possono richiedere un intervento chirurgico o invasivo (intervento corporeo).
Какие проблемы могут потребовать хирургического вмешательства или инвазивного вмешательства (вмешательства в организм).

 • FASET SENDROMLARI

 • DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI

 • BEL FITIĞI

 • OMURİLİK KANAL DARLIKLARI

 • OMURİLİK TÜMÖRLERİ

 • OMURGA TÜMÖRLERİ

 • OMURİLİK KONJENİTAL ANOMALİLERİ

 • BEL KAYMALARI

 • OMURGA ABSELERİ

 • OMURİLİK KİSTLERİ

 • OMURGA KIRIKLARI

Cerrahi ile tedavi edilebilen bel sorunlarında hangi cerrahiler seçilecektir?
Which surgeries will be chosen for back problems that can be treated surgically?
Quelles chirurgies seront choisies pour les problèmes de dos qui peuvent être traités chirurgicalement?
ما هي العمليات الجراحية التي سيتم اختيارها لمشاكل الظهر التي يمكن علاجها جراحياً؟
Quali interventi verranno scelti per i problemi alla schiena che possono essere trattati chirurgicamente?
Какие операции будут выбраны при проблемах со спиной, которые можно лечить хирургическим путем?

 • Epidural Enjeksiyon

 • Artcure bant uygulamaları

 • SPinal blok

 • epiduroskopik uygulamalar

 • lazer uygulamaları

 • radyo-frekans uygulamaları

 • criyoterapi uygulamaları

 • lomber laminektomi

 • lomber diskektomi

 • lomber mikrodiskektomi

 • lomber interbody cage uygulamaları

 • faset stabilizasyon uygulamaları

 • omurga platin operasyonları

 • omurilik içi veya dışı tümör çıkarımları

 • omurganın parsiyel ve total olarak alınması operasyonları

 • omurgaya cage operasyonları

 • Veya tüm bu uygulamaların bir kaçının kombinasyonları 

Bel sorunlarının cerrahi kararında en önemli değerlendirme şekli uygulama yapılması ile yapılamaması arasındaki kar ve zarardır.
The most important evaluation method in the surgical decision of back problems is the profit and loss between the application and its inability.
La méthode d'évaluation la plus importante dans la décision chirurgicale des problèmes de dos est le profit et la perte entre l'application et son incapacité.
أهم طرق التقييم في القرار الجراحي لمشاكل الظهر هو الربح والخسارة بين التطبيق وعدم قدرته.
Il metodo di valutazione più importante nella decisione chirurgica dei problemi alla schiena è il profitto e la perdita tra l'applicazione e la sua incapacità.
Самый важный метод оценки при хирургическом решении проблем со спиной - это соотношение прибыли и убытков между приложением и его невозможностью.

 • Unulmamalıdır ki Cerrahi karar alırken kazancın ne olduğu kadar alınan riskin büyüklüğüde önemlidir.

 • Beyin Cerrahisinde ana amaç hastanın nörolojik kayıplarından kurtarılması ve/veya ilerlemesinin durdurulması, yaşam fonksiyonlarının devamlılığının sağlanmasıdır. 

 • Ancak tüm cerrahi ve invaziv yaklaşımlarda olduğu gibi riskler mevcuttur. Bu risklerin oranları 1:10000-5:100 arasında değişmektedir. 

 • Bİr cerrahi karar alınırken risklerin dengesi Beyin Cerrahi açısından çok önemlidir. Sorunun cerrahi ile çözümündeki risk oranı hiç bir zaman cerrahi dışı çözümündeki risk oranından yüksek olmamalıdır. 

Unutulmamalıdır..Beyin Cerrahisinde ki cerrahi karar sizin kazanımlarınız olduğu kadar alacağınız risk oranı da değerlendirilerek alınmaktadır.

Bel Sorunlarının çözümünde hastalar cerrahi karar alırken bazı yanlış bilgilerle hareket etmektedirler.
In the solution of back problems, patients act with some wrong information while making surgical decisions.
Dans la solution des problèmes de dos, les patients agissent avec de fausses informations tout en prenant des décisions chirurgicales.
في حل مشاكل الظهر ، يتصرف المرضى ببعض المعلومات الخاطئة أثناء اتخاذ القرارات الجراحية.
Nella soluzione dei problemi alla schiena, i pazienti agiscono con alcune informazioni sbagliate mentre prendono decisioni chirurgiche.
При решении проблем со спиной пациенты действуют с неверной информацией при принятии хирургических решений.

Beliniz ağrıdığında ilk yapmanız gereken şey doktora gitmektir.
When your back hurts, the first thing you should do is go to the doctor.
Lorsque vous avez mal au dos, la première chose à faire est d'aller chez le médecin.
عندما يؤلم ظهرك ، فإن أول شيء يجب عليك فعله هو الذهاب إلى الطبيب.
Quando ti fa male la schiena, la prima cosa da fare è andare dal dottore.
Когда у вас болит спина, первое, что вам нужно сделать, это обратиться к врачу.

Beliniz ağrıdığında nedenin ortaya çıkarılmasının önemli olduğunu bilmek önemlidir. 

Komşudan aldığınız ilaçları veya ağrı kesicileri kas gevşeticileri kullanmayın. Belinize masaj, çektirme gibi eylemleri yaptırmayın. Gelir geçer diye umursamazlık yapmayın. Unutmayın nedeni tespit edilmeden yapılacak her müdahale sonuçları ağır olabilen durumlar yaratacaktır.

DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI

 

omurgalar arasındaki yastıkçıkların yapısının bozulması ve buna bağlı olarak  bağlı olarak yükün omurgaya eşit olarak dağıtamamasından kaynaklanan bir bel rahatsızlığıdır.Bu rahatsızlıkta kronik ağrı en önemli semptomdur. Omurgaların arasındaki yastıkçıkların yapıları bozuldukça ve yük devam ettikçe omurgalar arasındaki mesafe daralmaya başlar. Bu daralma yükün absorbe edilmesinin engellenmesine ve omurgalarda yapısal bozuklukların ortaya çıkmasına neden olur. Bu yapısal bozukluklar ise ağrının daha da artmasına neden olmaktadır. Cerrahi tedavi için uygulanılan süreç genellikle  omurgalardaki deformasyon süreci başladığında planlanmaktadır.

OMURİLİK TÜMÖRLERİ

Omurilik tümörleri nadir olarak görülen tümörlerdir. Omurilik aynı beyinde olduğu gibi kemik bir yapıyla omurgalarla çevrelenmistir. Bu bölgenin tümörleri genellikle bu çevreleyen dokulardan kaynaklanır. Yani kemik yapıdan, kastan,omuriliği çevreleyen zarlardan veya omuriliğin kendisinden kaynaklanır.
· Omurilik bölgesine ait olan tümörler primer yani başlangıç olarak omurilik çevresindeki dokulardan kaynaklanan tümörler veya vucudumuzdaki herhangi bir organdan kaynaklanarak yayılan tümörler olabilirler. Omur ilik bölgesine en fazla metaztaz yani yayılım yapan tümörler akciğer,meme,prostat a ait tümörlerdir.
· Omuriliğin primer kendisinden kaynaklanan tümörler genelde yayılım yapan yani kötü huylu tümörlerden daha çok fonksiyon kaybına neden olabilen iyi sınırlı iyi huylu tümörler olma özelligindedir.Bu tümörlerin klinik bulguları ağrı, seviyesine göre kas gruplarında,duyusal tutulum bölgelerine göre değişmekle beraber duyu ve motor kayıplardır.
· Tanı aracı olarak ayırıcı tanının yapılması ki bu bölgenin tümörlerinin kaynaklandığı dokuya göre veya başka bir organın tümörünün yayılması sonucunda oluşup oluşmadığının belirlenmesi için geniş bir araştırmaya ihtiyaç duyarlar.Rontgen, Tomografi,MR bu bölgede bu lezyonlarının ayırıcı tanısının yapılmasını sağlayabilir.Fakat unutulmaması gereken hiçbir görsel yöntemin patolojik tanının konulmasını sağlayamadığıdır.Fakat önizlem olarak bize bazı özellikleri bakımından fayda sağlayabilmektedir.
· Omurilik bölgesinde bir tümör tespit edildiğinde tümörün kanlanmasının olup olmadığını tespiti için anjio yapılabilmektedir.
· Tümör tespit edildiğinde fonksiyon kaybının ilerlememesi için uygulanacak tedavi cerrahi çikarimdir.(metaztatik tümörler için yaklaşim daha sonra özetlenecektir.)Cerrahi çikarim sonucunda tümörün tamamen çikarilmasi amaçlanır.Fakat tümden tümörün çikarilmasi bazen mümkün olamaz.Bu tümörlerin en önemli özelligi çikarimi takiben tekrarlama olasılıklarının olmasıdır. Bu tekrarlama olasılığını en aza indirmek için radyoterapi kullanılmaktadır.
· Metastatik tümörlerde ise yani yayılım yapmış tümörlerde ise tedavi protokolü lezyonun spinal bölgedeki yayılımına, veya yayılım yapan tümörün vucuttaki yayılım derecesine, yayılım yapan tümörün tümör cinsine göre değişir.

bottom of page