top of page

Beyin kistleri Araknoid kist olarak bilinirler. Araknoid kistler beynin çeşitli yerlerinde bulunabilirler. Doğuştan itibaren var olan yapılardır.İçlerinde beyin omurilik sıvısını barındırırlar.Araknoid kistler zararsız yapılardır. Ancak çok nadir de olsa cerrahiye ihtiyaç duyulabilirler. Cerrahiye Aday olabilmeleri için;
1.Beyne veya damarsal yapılara veya sinirlere baskı yapmaları
2.Kanama göstermeleri
3.Beyin yapısı içersindeki boşluklara açılarak yer kaplayan lezyon haline  dönüşmeleri
4.Beyin yapısı içersinde yer değiştirmeye neden olmaları gerekmektedir..
Beyin kistleri %1oranında kazalardan sonra kanama eğilimi gösterebilirler veya %1 oranında beyin boşluklarına açılabilirler.
Bazı araknoid kistlerin 6 ay ile 12 aylık takiplerin yapılması önerilmektedir.
Kistik yapılar beyin tümörlerine eşlik edebilir. Bu durumun tetkiksel boyutta ayırımı önemlidir.
Yan tarafta bulunan resimlerde nadir olarak görülebilen yerleşimlerde araknoid kist örnekleri sunulmuştur.
Filmler Doktor Gökalp KARAARSLAN'ın arşivinden sunulmuştur.

bottom of page