top of page

*Hiç bir görüntüsel yöntem bir kitlenin türünü bize kesin olarak gösteremez. Kitlenin natürünün tespitinde en önemli yöntem cerrahi müdahale ile alınacak parçanın patolojik incelemesidir.

Beyin Tümörleri iyi huylu ve kötü huylu Beyin tümörleri olarak ayrılırken beyin yapısına ait ve beyin yapısı dışına ait tümörler olarak ayrılırlar.
Beynin iyi huyu tümörleri büyüme potansiyeline sahip ancak kafatasında yer kaplayarak tehlike oluşturan tümörlerdir.Beynin kötü huylu tümörleri ise hem hızlı büyümeleri hem de yayılmaları dikkate alındığında tehlikeli tümörlerdir. Beyin yapısına ait tümörler direkt beyni oluşturan hücrelerden kaynaklanmaktadır. Beyin yapısına ait tümörler iyi huylu ve kötü huylu tümörler olabilir. Beyin yapısı dışındaki tümörlerden en sık görüleni beyni saran zarın tümörleridir. Ve bu tümörler daha çok iyi huylu karakter sergilerler. Beyin yapısı dışındaki tümörlerin diğer bir önemli çoğunluğunu ise vücudun diğer bölgelerindeki tümörlerin beyine yayılmaları oluşturur.
Untulmaması gereken nokta tanı için yapılan görüntüleme yöntemlerinin hiç birisi tümörlerin iyi huylu kötü huylu olduklarını gösteremez. Sadece yorum yapılmasını sağlayabilir. Kesin tanı tümörden alınacak parçanın incelenmesidir.

HİPOFİZ ADENOMLARI

Hipofiz bezinden kaynaklanan benign yani iyi huylu tümörlerdir. Hipofiz bezi hormon merkezi olarak görev yapmaktadır. Hipofiz adenomları bu hormon salgılayan hücrelerin kontrolsüz büyümeleridir.  Bu hormonlardan en fazla görüleni prolaktin salgılayan hücrelerin büyüme göstermesidir.Prolaktin hormonunun fazla salgılanması sonucu bayanlarda ve erkeklerde farklı semptomlar ortaya çıkmaktadır.Bayanlarda en önemli semptomlar göğüsten süt kesilmesi,adet düzensizleri ve adetten kesilme olurken erkeklerde en önemli sorun cinsel fonksiyon bozuklukları ile ortaya çıkabilmektedir. Erkeklerdeki cinsel fonksiyon bozukluklarının giderilmesinde prolaktin hormonunu bloke eden ilaçların yanısıra cinsel güçlendiriciler kullanılabilmektedir. Hipofiz adenomları büyüklüklerine göre değerlendirilirler. Mikro adenom ,makroadenom gibi. Mikroadenomlar geellikle cerrahiye ihtiyaç duymazlarken makroadenomlar göz sinirlerine,yüz sinirlerine, ve damarlara yapmış olduğu baskıya bağlı cerrahiye ihtiyaç duyabilirler. İster mikroadenom olsun,isterse makroadenom olsun kanama eğilimine sahip olabilirler ve ani gelişen görme kayıplarıyla karakterizedirler. Bu nedenle acil cerrahiye ihtiyaç duyarlar.

MENENGİOMLAR

Genellikle iyi huylu beyin tümörleridir. Kitle ve ödem etkisine bağlı olarak bulgu verirler. Genellikle dura denilen beyin zarı kaynaklıdırlar. Nörolojik defisit oluşturdukalrında cerrahiye aday olabilirler. Cerrahi ile total olarak çıkarılmaları mümkündür.

bottom of page