top of page

Omurilik tümörleri nadir olarak görülen tümörlerdir. Omurilik aynı beyinde olduğu gibi kemik bir yapıyla omurgalarla çevrelenmistir. Bu bölgenin tümörleri genellikle bu çevreleyen dokulardan kaynaklanır. Yani kemik yapıdan, kastan,omuriliği çevreleyen zarlardan veya omuriliğin kendisinden kaynaklanır.
· Omurilik bölgesine ait olan tümörler primer yani başlangıç olarak omurilik çevresindeki dokulardan kaynaklanan tümörler veya vucudumuzdaki herhangi bir organdan kaynaklanarak yayılan tümörler olabilirler. Omur ilik bölgesine en fazla metaztaz yani yayılım yapan tümörler akciğer,meme,prostat a ait tümörlerdir.
· Omuriliğin primer kendisinden kaynaklanan tümörler genelde yayılım yapan yani kötü huylu tümörlerden daha çok fonksiyon kaybına neden olabilen iyi sınırlı iyi huylu tümörler olma özelligindedir.Bu tümörlerin klinik bulguları ağrı, seviyesine göre kas gruplarında,duyusal tutulum bölgelerine göre değişmekle beraber duyu ve motor kayıplardır.
· Tanı aracı olarak ayırıcı tanının yapılması ki bu bölgenin tümörlerinin kaynaklandığı dokuya göre veya başka bir organın tümörünün yayılması sonucunda oluşup oluşmadığının belirlenmesi için geniş bir araştırmaya ihtiyaç duyarlar.Rontgen, Tomografi,MR bu bölgede bu lezyonlarının ayırıcı tanısının yapılmasını sağlayabilir.Fakat unutulmaması gereken hiçbir görsel yöntemin patolojik tanının konulmasını sağlayamadığıdır.Fakat önizlem olarak bize bazı özellikleri bakımından fayda sağlayabilmektedir.
· Omurilik bölgesinde bir tümör tespit edildiğinde tümörün kanlanmasının olup olmadığını tespiti için anjio yapılabilmektedir.
· Tümör tespit edildiğinde fonksiyon kaybının ilerlememesi için uygulanacak tedavi cerrahi çikarimdir.(metaztatik tümörler için yaklaşim daha sonra özetlenecektir.)Cerrahi çikarim sonucunda tümörün tamamen çikarilmasi amaçlanır.Fakat tümden tümörün çikarilmasi bazen mümkün olamaz.Bu tümörlerin en önemli özelligi çikarimi takiben tekrarlama olasılıklarının olmasıdır. Bu tekrarlama olasılığını en aza indirmek için radyoterapi kullanılmaktadır.
· Metastatik tümörlerde ise yani yayılım yapmış tümörlerde ise tedavi protokolü lezyonun spinal bölgedeki yayılımına, veya yayılım yapan tümörün vucuttaki yayılım derecesine, yayılım yapan tümörün tümör cinsine göre değişir.

bottom of page