top of page

Baş ağrıları günümüzde hastaların çok şikayetçi olduğu konuların başında gelmektedir. Baş ağrısını oluşturan bir çok neden söz konusudur. Ancak bu nedenlerin başında en fazla olarak görülen stress kaynaklı başağrıları olmaktadır. Ancak Başağrısının nedeni ne olursa olsun bu ağrıyı yaşayan insanların en büyük korkusu benim başımda kötü bir şey mi var endişesidir. Hasta bu konuda cevap almak isteyen konumundadır. Maalesef söylenmesi gereken bir durumda başağrısının %1 den az bölümünü kafa yapısı içersindeki bölümünü tümör kist gibi nedenler oluşturmaktadır. 
    Başağrısı çeken bir hasta ağrısının özelliklerini doktoruna ayrıntılı bir şekilde anlatmalıdır. Başağrısı sebebin ortaya çıkarılmasında bu anlatım çok önemlidir.Çünkü tüm başağrısını oluşturan nedenlerin karakteristik özellikleri söz konusudur. Günümüzde başağrısı nedenlerinin başında da ağrı kesicilerin uygunsuz doktor kotrollerinin dışında kullanılması ve tüketilmesidir. Unutulmaması gereken uzun süreli ağrı kesici kullanımlarında ve uygunsuz kullanımlarında tedaviye drençli başağrılarının gelişebileceğidir. 
    Migren denilen ağrılar kafa yapısı içersindeki damarsal yapılardan kaynaklanan ağrılardır. Migren ağrıları tür türdür. Ve migrenin karakteristik özellikleri olduğu gibi aynı zamanda migren türlerininde karakteristik özellikleri mevcuttur.
    Başağrısında en önemli konu hastanın kendini doktor karşısında ifade edebilmesidir. Ancak maalesef hastalarımızın ifade etmekte zorlukları bulunmaktadır. 
    Başağrısı tedavisi nedene yönelik yapılmak zorundadır.Yani Başağrısını oluşturan neden ortaya konulmalıdır. Bu neden bazen birden fazla olabilmekte ve birbirini tetikleyici olarak karşımıza çıkabilmektedir. Nedenin birden fazla olması başağrısı türününde birden fazla olduğu anlamına gelebilmektedir. Bu hastalarda tedavi daha uzun süreli olmak zorundadır. Başağrısında hastaların bilmesi gereken birkez doktora gittim, başka başka doktorlara gittim fayda alamadım dan ziyade başağrısı sorununun hekim ile uyumlu bir çalışma sonucunda çözülebileceğine inanmaları olmalıdır. Böylece nedenlerin daha net ortaya konulması ve bu nedenlere müdahale edilmesi söz konusu olacaktır. 

VASKÜLİTLER

Baş ağrılarının nedenlerinden biri olarak karşımıza çıkarlar. Damar iltihabı olarak tercüme yapılabilir. Ancak bu iltihaplar mikrobik karakterden ziyade kimyasal tarzda iltihaplardır. Daha çok 20-40 yaşlarında bayanlarda gözükürler. Vucut direncini düşüren her hangi sebep neden olabilir. Tanı MR inceleme ile konmaktadır. MS en çok karıştırılan durumdur. Tedavisi ilaç tedavisidir ve başarılı sonuçlar alınmaktadır.

OKSİPİTAL NÖRALJİ

Baş ağrılarının sıklıkla görülen türlerinden biridir. Boyundn göze gelen şiddetli ağrı ile karakterizedir. Bulantı,terleme,kusma eşlik edebilir. Tedavisi ilaç tedavisidir.

PSEUDO TÜMÖR CEREBRİ

Başağrılarının nedenlerinden biridir. Kafa içi basıncın artmasıyla karakterizedir. Görme alanı kayıplarıyla başlar körlüğe kadar gidebilir. Tanı LP ile konur. Tedavi ile başarılı sonuçlar alınmaktadır.     

bottom of page