top of page

Sevgili ziyaretçilerim;

Televizyon kanallarına radyoda sağlık köşeleri sunulmaktadır. Bu köşelerde sağlık ve hastalıklarla ilgili bilgiler verilmektedir. Bu bilgiler çoğunlukla tıp mesleği temsilcileri tarafından sunulmaktadır. Bu bilgileri dinlerken veya araştırırken dinleyiciler veya araştırıcılar endişe kapılarak en kötü ihtimalleri düşünebilmektedirler. Aynı zamanda anlatılan konu hakkında empati kurarak hastalık olmadığı halde hastalığı kendilerine mal edebilmektedirler. Bir hastalığın varlığını ve hangi hastalık olup olmadığının tespiti debdebeli bir yoldur. Bilgiye bulguya,muhakemeye, tıbbi tahlil ve görüntüsel yöntemlere ihtiyaç duyar. Bu nedenle lütfen sağlığınızı ve psikolojinizi bozmadan gerekli inceleme değerlendirme ve araştırma için doktorunuza başvurunuz.

bottom of page